Studere på NTNU

Studere på NTNU

studier

facts_gode grunner

42 379

studenter

300

studieprogram

9 av 10

i jobb etter 6 mnd

3 byer

Trondheim – Gjøvik – Ålesund

forkurs og oppfriskning

Forkurs og oppfriskning

Forkurs er for deg som mangler nødvendig kompetanse fra videregående skole. Oppfriskningskurs er for deg som trenger å få frisket opp deler av pensum.


Videreutdanning og deltid

Videreutdanning og deltidsstudier er tilpasset deg som er i arbeidslivet eller ønsker å studere på deltid. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå.

3bilder_utveksling, grunner, messer

Illustrasjonsbilde 11 gode grunner til å velge NTNU Foto: Kai Dragland

Velg NTNU

11 gode grunner til å velge NTNU

Illustrasjonsbilde  Besøk NTNU Foto: Kai Dragland

Utdanningsvalg og karriere

Å begynne med høyere utdanning er en ny fase i livet.

Illustrasjonsbilde  Utveksling

Utveksling

Som student på NTNU kan du ta et studieopphold i utlandet.

Møt NTNU

Møt NTNU

Student på SU Foto: Elin Iversen

Studentintervjuer

Om utveksling, jobb og studiemiljø

​​​​​​​Studentblogg Foto: Sissel Basso

Studentbloggen

NTNU-studenter skriver om studentlivet

Studenter som svarer på Instagram

@ntnustudent

NTNU-studenter poster om studentlivet

Krysspublisert JFP nettside

Digitale åpne dager

Studenter som smiler og strekker hendene i luften. Foto.

Bli kjent med NTNU

Årets åpne dager på NTNU ble arrangert som digitale møter 8.–17. mars.

En del av møtene kan du nå se opptak av for å finne nyttig informasjon og få mulighet til å bli kjent med campus og studieprogrammer.

Deling: 1296729815 SoMe ikoner rekruttering:

Krysspubliset ID: 1291610716 knapp for studenter

kindly (jira II-3027)