Kunnskap for en bedre verden

Strategier og andre sentrale dokumenter

Kunnskap for en bedre verden

FNs brikker - mini - MENU-ish

Fra visjon til handling

Utforsk NTNUs aktiviteter i lys av FNs 17 bærekraftsmål:

Organisasjon og styring

Organisasjon og styring

Styringsreglement – bestemmelser rundt råd, utvalg, fakultet og institutt.

Politikk for digitalisering og prosessutvikling (pdf) – følger opp Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren.

Arkiv

Arkiv

For ansatte - info på Innsida

For ansatte

Skal du arrangere konferanse, lage trykksak, holde presentasjon eller på en annen måte formidle hva du jobber med? Finn alt du trenger på Innsida.