space

Senter for fremragende forskning (SFF)

Senter for fremragende forskning (SFF)

Norges forskningsråd finansierer konsentrert og langsiktig forskningsinnsats på komplekse problemstillinger i forskningsmiljøer med ambisiøse ideer. Forskerutdanning og internasjonale samarbeid er viktig. SFF-ordningen, utlysninger og senterhistorikk.

NTNU er vertskap for seks SFF


NTNU er vertskap for seks SFF

NTNU er vert for seks SFF

SFF AMOS utvikler intelligente skip og havkonstruksjoner, autonome ubemannede farkoster og roboter. 

 

 

 

 

 

SFF CBD studerer hvordan miljøendringer påvirker genetisk dynamikk innen bestander.

SFF CEMIR identifiserer nye terapeutiske mål og utvikler diagnostiske verktøy.

SFF CNC forsker på nettverket av nerveceller som danner stedsansen (gridceller), og andre celler.

SFF PoreLab beregner væskestrømmer i porøse medier. SFF PoreLab er delt mellom NTNU og UiO – Universitetet i Oslo.

SFF QuSpin vil skape en revolusjon i lavenergi kommunikasjonsteknologi.

NTNU er partner i tre SFF


NTNU er partner i tre SFF

NTNU er partner i tre SFF

SFF BCSS arbeider for å forstå jordas forhold til rommet. UiB – Universitetet i Bergen er vertskap.

 

 

SFF CBC utvikler simuleringsteknologier for fysiske prosesser i menneskers helse. Simula Research Laboratory er vertskap.

SFF ESOP forsker på vekst og utvikling, inntekt, sysselsetting, velferd m.m. UiO – Universitetet i Oslo er vertskap.

SFF logo

logo SFF

 

space