space

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Norges forskningsråd finansierer langsiktig forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering (CCS), og samfunnsvitenskapelige aspekter ved denne forskningen. Forskningen skal ha muligheter for innovasjon og verdiskaping. FME-ordningen, utlysninger og senterhistorikk.

NTNU er vertskap for FME


NTNU er vertskap for tre FME

NTNU er vert for FME

FME HydroCen videreutvikler undervisning og forskning innen vannkraftteknologi.

FME NTRANS forsker på miljøvennlig energi fra samfunnsvitenskapelig perspektiv.

FME ZEN utvikler løsninger for framtidens bygninger og byområder.

NTNU er partner i FME


NTNU er partner i syv FME

NTNU er partner i FME

FME Bio4fuels utvikler teknologi for å bruke biomasse og organiske rester til energi. Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) er vertskap for senteret.

 

 

 

 

 

 

FME CINELDI utvikler fleksibelt og robust el-nett og elektrisk distribusjonsnett til akseptabel pris. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME HighEFF arbeider for økt energieffektivitet og sikre at Norge får verdens grønneste industrier. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME MoZEES arbeider med batteri- og hydrogenverdikjeder. IFE – Institutt for energiteknikk er vertskap for senteret.

FME NCCS vil sikre at Norge forblir internasjonalt ledende innen CCS. SINTEF Energy Research hosts the Centre.

FME NorthWind skaper eksportmuligheter for vindkraftutbygging og norsk næringsliv. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology arbeider med solenergi som energikilde. IFE – Institutt for energiteknikk er vertskap for senteret.

FME logo

logo FME

space