Forskning

Ung forsker i arbeid. Foto.

Her finner du vår forskning og muligheter for jobb og doktorgrad.

forskning

Om vår forskning

Om NTNUs forskning

NTNUs hovedprofil er teknisk-naturvitenskapelig.

5000 vitenskapelig ansatte i sterke fagmiljøer; over 42 prosent kvinner og omkring 35 prosent utenlandske.

Nobelprisen i medisin. Grunnleggende, langsiktig kunnskapsutvikling. Anvendt forskning mot offentlig og privat sektor. Vertskap og partner i 45 nasjonale sentre. Over 100 laboratorier / forskningsinfrastruktur, hvorav flere er nasjonale ressurser.

Horizon Europe. Green Deal. Digital Europe.

Les mer om NTNU

Science Conversations @NTNU

Science Conversations

Science Conversations @NTNU er vår nye webinarserie for unge, ambisiøse forskere. Første webinar er 6. mai 2021.