NTNU Energi

Grafisk element: NTNU Energi

Bilde

Illustrasjonsbilde

Følg oss på:

Eksperter på energiområdet

Finn eksperter på energiområdet

Søk etter tema for å finne eksperter på energiområdet:

NTNU Energi

Energiforskningen ved NTNU

NTNU Energi er et av NTNUs fire tematiske satsingsområder. Vi representerer NTNUs energiforskning, som omfatter rundt 600 forskere.

Ønsker du å komme i kontakt med eksperter innen energiområdet? Ta kontakt med oss eller skriv inn tema i søkefeltet ovenfor.

I tillegg til å formidle fagpersoner tilbyr vi omvisninger i NTNUs laboratorier tilknyttet energifeltet. Vi liker å gi tilpassete opplegg der politikere, myndigheter og næringsliv kommer i direkte dialog med de fremste ekspertene på feltet.

Dessuten utarbeider vi forskningsbaserte råd ved samfunnsaktuelle energirelaterte problemstillinger, og vi leverer kunnskapsbidrag til politikere og andre som påvirker samfunnsutviklingen.

Tverrfaglige forskerteam og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

En av våre sentrale aktiviteter er å opprette og støtte tverrfaglige forskerteam innen energiområdet som svarer til behov i samfunnet. Per dags dato er det åtte slike team: hydrogen, batteri, vindkraftCCUS (karbonfangst, -utnyttelse og -lagring), lav- og mellominntektsland, samfunnsmartgrid og solenergi.

I tillegg inngår tre Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som NTNU er vertskap for: FME Hydrocen, FME NTRANS og FME ZEN

Les mer om hva NTNU Energi gjør i vår treårsrapport (pdf).

NTNU Energi bærekraftstematikk

Bærekraft i NTNUs energiforskning

Fornybar energi spiller en viktig rolle i FNs 17 bærekraftsmål. Men å redusere klimagassutslipp er ikke bare bra for miljøet. NTNU Energis tverrfaglige forsker-team jobber for å bidra til å løse dette og andre samfunnsutfordringer.

FME

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Illustrasjon av vannkraft. Illustrasjon: HydroCen

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME HydroCen: vannkraft i fremtidens fornybare energisystem.

Bakhodet til en kvinne

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME NTRANS: energisystemets rolle i energiomstillingen.

llustrasjon av bomiljøet i klyngetunet. Illustrasjon Snøhetta.

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME ZEN: nullutslippsområder i smarte byer.

I tillegg til disse 3 FME-ene der NTNU er vertskap er NTNU partner i FME-ene NorthWind, NCCS, CINELDI, HighEFF, Bio4Fuels, MoZEES og SUSOLTECH.

Mini calevent portlet

Arrangement