Bakgrunn og aktiviteter

Ekspertise

Jeg jobber som koordinator på NTNU bærekraft - en av fire tverrfaglige, tematiske satsningsområder på NTNU. Fokuset til programmet er på biologisk mangfold og økosystemtjenester, sirkulærøkonomi og bærekraftig produksjon og forbruk, klimaendringer og smarte, bærekraftige byer. I min forskningstid ser jeg på bærekraftig byutvikling og planlegging, grønne endringsprosesser i møtet mellom fysiske rammer og livsstil, samt urban dyrking. 

 

Bakgrunn

Forsker - eksternfinansierte prosjekt - 2011-

Emneanvsvarlig Eksperter i Team 2012 -

PhD Tverrfaglige kulturstudier - 2011

Koordinator Program for industriell økologi - 1999-2001

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Støa, Eli; Larssæther, Stig; Wyckmans, Annemie. (2014) Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1725-0.
 • Cold, Birgit; Kolstad, Arnulf; Larssæther, Stig. (1999) Aesthetics, Well-being and Health. 1999.

Del av bok/rapport

 • Berker, Thomas; Larssæther, Stig. (2016) Two exemplar green developments in Norway: Tales of qualqulation and non-qualculation. Actor Networks of Planning: Exploring the Influence of Actor Network Theory.
 • Kittang, Dag; Larssæther, Stig. (2014) Eco-technic or Eco-centric? A study of Discourses on Sustainable Urban Fabric and Transport. Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset.
 • Larssæther, Stig. (2014) Planning for a Post-carbon World – Translating Visions into Local Realities. Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset.
 • Larssæther, Stig; Støa, Eli; Wyckmans, Annemie. (2014) Future Perspectives. Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset.
 • Støa, Eli; Larssæther, Stig. (2014) New House - New Lifestyle? Architecture as Part of Sustainable Transitions at Brøset. Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset.
 • Støa, Eli; Larssæther, Stig; Wyckmans, Annemie. (2014) The Brøset Project - From Idea to Plan. Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset.
 • Støa, Eli; Larssæther, Stig; Wyckmans, Annemie. (2014) Towards a Low-Carbon Neighbourhood - Between Planning and Research. Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset.
 • Larssæther, Stig. (2012) Planning for sustainability. The case of Brøset. Beyond Consumption Pathways to Responsible Living.
 • Larssæther, Stig. (2005) Moral products. The missing dimension in CSR?. Proceedings Sustainable Innovation 05, Surrey, 24-25.October, 2005.

Rapport/avhandling

 • Larssæther, Stig; Löfström, Erica; Hatleskog, Eli. (2013) Sluttrapport brukermedvirkningsprosjekt Brøset. Rapport NTNU, 2013. 2013. ISBN 978-82-7551-095-0.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Larssæther, Stig; Thomsen, Judith. (2011) På vei til Brøset – Evaluering av det åpne parallelle oppdraget. 2011.
 • Larssæther, Stig; Sørensen, Knut Holtan. (2010) Responsible companies or moral products? The constitution of moral agency in/between organisations. 2010. ISBN 978-82-471-2021-7.
 • Larssæther, Stig; Sletten arnekleiv, Erlend. (2004) Grønn innovasjon - Perspektiver, metoder og utfordringer. En litteraturstudie. 2004. IndEcol working papers (1).
 • Dahl, Thomas; Hagen, Øivind; Larssæther, Stig. (2003) Om å bygge miljøkultur. En læringshistorie fra stolprodusenten HÅGs arbeid med ytre miljø. 2003. SINTEF Rapport (STF38 A03509).