Bakgrunn og aktiviteter

Siden sommer 2019 er Hertwich International Chair i industriell økologi ved institutt for energi og prosessteknikk ved NTNU. Han leder arbeidet med ressurseffektivitet og klimaFNs Ressurspanel og er styremedlem i International Society for Industrial Ecology, som han ledet i 2017-2018. Han er blant verdens topp 100 forskere i miljøvitenskap og klimaforskning, ifølge rangeringer produsert av henholdsvis Stanford Universitet og Reuters

Hertwich jobbet som professor i industriell økologi ved Yale University i 2015-2019 og er nå tilkyttet Yale Universitetet som Fellow. Han var professor ved NTNU i 2003-2015 og ledet NTNUs program for industriell økologi i denne perioden. Han har vært med å startet miljørådgivningsbedriften MiSA sammen med tidligere studenter. Bedriften ble solgt til Asplan-Viak i 2013. Hertwich har bidratt til FNs Klimapanel som forfatter av energisystemkapittel i femte hovedrapport og som medforfatter av oppsummeringsrapportene. Han har også bidratt til Global Energy Assessment. Hertwich er medlem av redaksjonsrådet til en rekke av anerkjente internasjonale fagtidsskrifter, Environmental Science & Technology, Journal of Industrial Ecology, og Journal of Economic Structures

Forskning

Hertwichs forskning omfatter klimavern, ressursfordeling og naturbruk gjennom internasjonal handel, miljøinformasjon til forbrukere og andere besluttningstakere, og bærekraftig utvikling. Han ser som kjennetegn av industriell økologi at det studerer den materielle dimensjonen av vår økonomi, vår samfunn, for å både identifisere hvordan ressursbruk bidra til vår velferd og hvordan miljøbelastning oppstår som uønsket biprodukt. Kunnskapen produsert av industriell økologi er instrumentell nødvendig for en bærekraftig samfunnsutvikling. Forskningsmetoder omfatter kryssløpsanalyse, livssyklusanalyse, literaturstudier, og en rekke teknisk-økonomiske  og statistisk beregningsmetoder.

Hertwich ble født i Salzburg, Østerrike. Han tok en ingeniørsutdanning innen elkraft før han studerte fysikk på Princeton University i USA. Hans doktorgrad er innen energi og ressurser fra Universitetet i Kalifornia, Berkeley.

Utvalgte prosjekter

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner