Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsfokus på bærekraftig konsumentatferd, psykologiske faktorer knyttet til klimaforandring og modeller/intervensjoner som skal forandre atferd

Professor i sosialpsykologi og kvantitative metoder, Institutt for psykologi, SVT - fakultetet. Studerte psykologi med fordypning miljøpsykologi på Ruhr universitet i Bochum, Tyskland (1992-1999) hvor han også tok sin doktorgrad i et prosjekt angående virkning av vaner på transportmiddelvalg (2001-2005). Førsteamanuensisstilling ved NTNU,2007. Professorkompetanse i sosialpsykologi (2010) og kvantitative forskningsmetoder (2012). Siden 2011 forskningsleder på Psykologisk institutt og er kontaktperson i forskningsgruppen «Consumption, environment and traffic» på psykologisk institutt bestående av Prof. Mehmet Mehmetoglu, Prof. Torbjørn Rundmo, Prof. Hermundur Sigurdsson, 1st amanuensis Timo Lajunen, 1st amanuensis Hroar Klempe, Prof. II Paul C. Stern, en rekke stipendiater og ham selv.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner