Alumni internasjonalt

NTNU Alumni

Alumni internasjonalt

generelt om nettverkene

Alumner i over 100 land

Alumner er viktige samarbeidspartnere for NTNU og bidrar hver dag til å oppfylle NTNUs samfunnsoppdrag og visjon om «Kunnskap for en bedre verden».  

Mange av våre alumner har sentrale posisjoner i virksomheter som er relevante for NTNU å samarbeide med. De er også brobyggere mellom NTNU og øvrig arbeids- og næringsliv og FoU verden over.

En stor del av vår internasjonale aktivitet foregår i lokale nettverk. De internasjonale nettverkene er en brobygger mellom NTNU og alumnene, men også en ressurs for alle alumner i nettverket. Det er en sosial og faglig møteplass – en felles arena hvor du kan engasjere deg som NTNUer.


NTNU Alumni Summit 2020

NTNU Alumni Summit 2020

13–15 October and 28 October

NTNU Alumni Summit is an annual forum for development, networking and exchange of experience between our international alumni networks. The main goal is to connect the international networks more closely to our academic environments in order to foster more collaboration between NTNU and the working life.

Opprette nettverk

Vil du bidra til å opprette et nettverk der du bor?

Ta gjerne kontakt med oss

NTNU Alumni European Forum

NTNU Alumni European Forum

NTNU Alumni European forum is an annual forum for development, networking and exchange of experience between our European alumni networks.

NTNU Alumni Kina

NTNU Alumni Spania

NTNU Alumni India og Bhutan

NTNU Alumni Frankrike

NTNU Alumni Ghana

NTNU Alumni Nepal

NTNU Alumni Tyskland

internasjonale mentorer


Internasjonale mentorer

NTNU verdsetter engasjementet og kompetansen til tidligere styremedlemmer for våre internasjonale nettverksgrupper. Selv om deres styreverv er avsluttet, har de fortsatt stor verdi for NTNU. De kan bidra med råd og veiledning når du skal bygge en internasjonal karriere.

Kontakt

Einar Brønlund CEO, MH Wirth GmbH (Tyskland) 

Scott Hovland, Leder, ISS Facilities and Technology Unit, European Space Agency (Nederland)

Terje Tøndel, Tidligere administrernde direktør, ETIS - Community of Telecom Professionals (Belgia)

Anne Christine Dreue, Direktør, Business & Partnership Development,Fokker - GKN Aerospace (Frankrike)

Bing Zhao, Direktør, Investor Relations & Strategy, Tomra Systems (Kina)

Karoline Sander Dahl, Offerings and Customer Concepts Manager, Hafslund Strøm AS  (Frankrike)

Rohit Jigyasu, Programme Officer, International Centre for the Study of Restoration and Preservation of Cultural Property (India)

strek