NTNU i Ålesund

  • bygninger

    Hav - Handel - Helse
  • personer i trapp

  • personer snakker sammen i vrimlearealet

Studer i ÅlesundSom student i Ålesund blir du en del av Norges mest næringsnære campus, der innovasjon og
gründervirksomhet er en sentral del av studiehverdagen.

Ålesund som studentby →  

Kontakt oss

Kontakt oss


Aktuelt fra Ålesund

Hav, handel og helse

Hav, handel og helse

Podcast fra NTNU i Ålesund

Mini calevent portlet

Arrangement

Se film fra CampusUka 2018:

Se film fra CampusUka 2018: